Vår Bærekraftstrategi

ull beanie baby barn 100 merino hvid fonzie sand 1
Ord fra Magdalena

Det å ta vare på det kjæreste vi har, barna våre, bør også romme det å ta vare på naturen og samfunnet vi etter hvert etterlater dem. Miljøansvar; det å finne best mulig bærekraftige løsninger, det å tenke kvalitet istedenfor kvantitet, det å vite at babyklær og babyutstyr kommer fra gode hender som tar vare på mennesker og dyr, har derfor verdt kjernen i OhDearBaby.no.

I mitt første trimester, ble tanker om mine valg av større betydning. Tanker som allerede var der om å personlig ta grønnere og etiske valg, ble nå forsterket. For det første slo det meg at jeg nå plutselig vil være det største forbilde for et menneske, og så, selvfølgelig, satt jo mammahjertet ekstra i gang med «kun det beste er godt nok for min baby» og «ingen barn skal måtte lide».

Som enhver, tror jeg, førstegangsfødende, gikk det noen kvelder med scrolling i sofaen for å finne inspirasjon til en liten ønskeliste over ting jeg snart ville trenge. Etter 3-4 kvelder med titting, fant jeg ut at det Norske nettbutikkmarkedet manglet (eventuelt vanskelig å finne) en babybutikk hvor jeg kunne finne babyklær og utstyr som tilfredsstilte mine behov og krav, for miljøansvar. Fra grønnere valg, til menneskerett.

Slik startet eventyret OhDearBaby.no, som jeg nå kan skryte av er den første Babyklær- og Babyutstyrsbutikken på nett som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Men, det vi først og fremst er stolte av, er at vi har skapt en bedrift hvor miljøansvar er en del av bedriftskulturen. Det at det første vi automatisk tenker over, når vi vurderer å ta inn noe nytt eller skifte ut noe gammel, er om det tilfredsstiller våre krav i forhold til å følge UN Global Compact-prinsipper.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere fotavtrykket vårt; fra å utfordre merkevarene vi har på hvordan de pakker og sender vareleveringer – til hvordan vi selv oppbevarer, pakker og sender bestillingen din. Vi stiller høye krav til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere. I bærekraftstrategien vår (lengre ned på siden) er vi tydelige på hvilke områder og tiltak vi skal jobbe innen tema som klima, miljø, arbeidsmiljø, transport, leverandørkjede og bidragsyter i samfunnet.

Jeg er opptatt av at valgene vi gjør i OhDearBaby.no skal være bærekraftige, og at du skal føle deg trygg på at bærekraft og miljøansvar er noe vi jobber aktivt med.

Konkrete ting vi faktisk kan påvirke

Bærekraft og miljøansvar har vært sentrale deler av konseptet helt siden OhDearBaby kun var tekstlinjer i en Google Docs-folder. Allerede ved første varelevering til vårt første «lager» (les tre reoler på pauserommet hos en lokal bedrift) satt vi opp rutine for avfallshåndtering.

I 2022 ble OhDearBaby.no Miljøfyrtårn-sertifisert som den første Babyklær- og Babyutstyrsbutikken på nett. Ordet «Bærekraft» blir dessverre misbrukt i ulike settinger. Hos oss blir miljøansvaret dokumentert for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Bærekraftstrategien forteller hva vi i OhDearBaby.no står sammen om og jobber for – og at vi tar et klart standpunkt om at vi er med i det grønne skiftet.

Norges Grønneste Babybutikk på Nett

Som et nytt konsept med tydelig visjon er det viktig for oss å gå foran, vi skal gjøre det vi kan for å minske klimautslippene – og inspirere andre aktører til å hoppe på bølgen av aktiv og målrettet jobbing med klodens klimautfordringer.

FN har laget en arbeidsplan for hele verden som viser hvordan våre felles utfordringer henger sammen. Arbeidsplanen består av 17 bærekraftsmål som handler om miljø, økonomi, klima og sosiale forhold.

OhDearBaby støtter FNs bærekraftsmål og vi har en rekke tiltak og prosesser som understreker de ulike målene. De påvirker alt fra hvilke merkevarer vi tar inn i nettbutikken, til fremtidige prosjekter som fortsatt er idefasen.

Vi ser på de bærekraftige valgene våre og klimaavtrykket vårt som avgjørende for fremtidens konkurransekraft. Vi tar ansvar i det grønne skiftet og jobber stolt mot å være Norges grønneste babybutikk.

Våre Bærekraftsmål

OhDearBaby.no’s virksomhet påvirker miljøet. Vi jobber derfor med et bredt spekter av problemstillinger for å bidra til miljøforbedringer. Bedriftens Miljøpolicy- og Miljømål blir gjennomgått jevnlig og revidert en gang i året. Vi har per dags dato følgende hovedpunkter som mål innen klima, miljø og arbeidsmiljø:

  • Mer effektiv bruk av energi: Her jobber vi med tiltak for å redusere energiforbruket.
  • Mindre utslipp & avfall: Tiltak som faller under denne kategorien er avfallssortering og transportoptimalisering.
  • Frisk og trygt arbeidsmiljø for ansatte: Gode oppfølgingsrutiner, ergonomi, sykefravær, renhold og aktivitetstilbud.
  • Bruk av emballasje: Resirkuleringsgrad på emballasje som benyttes i produksjon. Utfordring av emballasjeleverandører.
  • Opprettholde dagens sortimentstrategi: Fortsette å utfordre merkevarer på unødvendig bruk av avfall, kreve dokumentasjon/sertifiseringer som støtter deres bærekraftstiltak osv.